Gizlilik Politikası


GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA POLİTİKASI

hk.com.tr (HK) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

Politika’yı kabul etmeniz halinde HK Life uygulamamız ve Web Sitesi’ni ziyaret etmeniz halinde, üye olmasanız dahi aşağıda yer alan kişisel verilerinizi işleyebiliriz:

Web Sitesi’ne yönlendirilmiş olduğunuz diğer web siteleri, link ve kanallar.

 

Kategori Veri türü Açıklama
Konum Yaklaşık konum Kullanıcının veya cihazın fiziksel olarak bulunduğu 3 kilometrekare ya da üzeri büyüklükte bir alan (kullanıcının bulunduğu şehir gibi) veya Android’in ACCESS_COARSE_LOCATION izni tarafından sağlanan konum.
Tam konum Kullanıcının veya cihazın 3 kilometrekareden küçük bir alan içindeki fiziksel konumu. Örneğin, Android’in ACCESS_FINE_LOCATION izni tarafından sağlanan konum.
Kişisel bilgiler Ad Kullanıcının tercih ettiği hitap şekli. Örneğin, adı, soyadı veya takma adı.
Kullanıcı kimlikleri Tanımlanabilen bir kişiyle ilgili tanımlayıcılar. Örneğin, hesap kimliği, hesap numarası veya hesap adı.
Telefon numarası Kullanıcının telefon numarası.
Diğer bilgiler Doğum tarihi, cinsel kimlik, gazilik durumu vb. diğer kişisel bilgilerin tümü.
Finansal bilgiler Kullanıcı ödeme bilgileri Kullanıcının mali hesapları hakkında bilgiler. Örneğin, kredi kartı numarası.
İşlem geçmişi Kullanıcının alışveriş veya ödeme işlemleri ile ilgili bilgiler.
Fotoğraflar ve videolar Fotoğraflar Kullanıcının fotoğrafları.
Videolar Kullanıcının videoları.
Dosyalar ve dokümanlar Dosyalar ve dokümanlar Kullanıcının dosya veya dokümanları ya da dosya veya dokümanları hakkında bilgiler (ör. dosya adları).
Uygulama etkinliği Uygulama işlemleri Kullanıcının uygulamayla nasıl etkileşim kurduğu hakkında bilgiler. Örneğin, bir sayfayı kaç kere ziyaret ettiği veya hangi bölgelere dokunduğu.
Uygulama içi arama geçmişi Kullanıcının uygulamanızın içinde yaptığı aramalarla ilgili bilgiler.
Yüklü uygulamalar Kullanıcının cihazında yüklü uygulamalarla ilgili bilgiler.
Kullanıcı tarafından oluşturulan diğer içerikler Burada veya diğer bölümlerde listelenmemiş, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriklerin tamamı. Örneğin, kullanıcı biyografileri, notlar veya açık uçlu yanıtlar.
Diğer işlemler Burada listelenmeyen diğer tüm uygulama içi kullanıcı etkinlikleri veya işlemleri. Örneğin, oyun oynama, beğenmeler ve iletişim seçenekleri.
Uygulama bilgileri ve performansı Kilitlenme günlükleri Uygulamanızdan alınan kilitlenme günlüğü verileri. Örneğin, uygulamanızın kilitlenme sayısı, yığın izlemeler (stack trace) veya bir kilitlenme ile doğrudan ilişkili diğer bilgiler.
Teşhisler Uygulamanızın performansı hakkında bilgiler. Örneğin, pil ömrü, yükleme süresi, gecikme, kare hızı veya teknik teşhisler.
Uygulama performansıyla ilgili diğer veriler Burada listelenmemiş diğer tüm uygulama performansı verileri.
Cihaz veya diğer kimlikler Cihaz veya diğer kimlikler Tek bir cihaz, tarayıcı veya uygulamayla ilişkili tanımlayıcılar. Örneğin, IMEI numarası, MAC adresi, Widevine cihaz kimliği, Firebase yükleme kimliği veya reklam tanımlayıcısı.

 

 

1. Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği

6698 sayılı KVKK uyarınca, hk.com.tr ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

 

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri

Paylaştığınız kişisel veriler,

6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

 

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla, hk.com.tr ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; ana hissedarlarımız, hissedarlarımız, reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; başta hk.com.tr altyapısını kullanan üye firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişiler ve kuruluşlardır.

Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz “ hk.com.tr Çerez Politikası” olup, şu anda okuduğunuz “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası”nın bir parçasını oluşturmaktadır. Çerez Politikamız hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayın.

 

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli

Kişisel verileriniz,

 

5. KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verileriniz

hk.com.tr, KVKK’nun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce yayım hayatına başlamadığı için bu tarihten önce depoladığımız bir kişisel veri bulunmamaktadır. (Eğer web siteniz bu tarihten önce de veri topluyorsa verilerin ne şekilde işlendiği ve muhafaza edildiği mutlaka belirtilmelidir.)

 

6. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz;

Gerekli görüldüğü durumlarda aktarılabilecektir.

 

7. Kişisel Verilerin Saklanması Ve Korunması

hk.com.tr , kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

 

8. Kişisel Verilerin Güncel Ve Doğru Tutulması

KVKK’nun 4. maddesi uyarınca hk.com.tr’nin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda hk.com.tr’nin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için üyelerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

 

9. 6698 Sayılı Kvkk Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:

 

10. İletişim ve Başvuru Yöntemi

hk.com.tr tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir.

Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini info@hk.com.tr e-posta adresine yöneltebilirler.

hk.com.tr iletilen taleplere, gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek kaydıyla olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, hk.com.tr , ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir.

Web sayfamızda, uygulamalarımızda ve diğer sair kanallarımızda kişisel verilerinizi paylaşarak Kişisel Veriler Politikamızı ve politikamızda yer alan işlenme, işlenme yöntemleri, verilerin aktarılması, satışı ve diğer ilgili hususlar hakkındaki şartları, Bir sosyal medya uygulaması olan hk.com.tr ile paylaşılan verilerin web sayfasında, uygulamalarda ve sosyal medya kanallarında kullanılmasını, bildirimlerde ve önerilerde bulunulmasını, üyelerin yararına olması şartıyla ticari anlamda üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini ve yine bunun için kabulde bulunduğunuzu, yasal haklarınızı kullanmadan önce hk.com.tr’e başvuruda bulunacağınızı KVKK’da büyük öneme haiz, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza şeklinde tanımlanan açık bir rıza ile kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

 

11. Google Fit Verilerinin İşlenmesi

HK Life uygulaması Google’ın (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda; “Google”) Google Fit özelliğini kullanıyor. Bu özellik, Android telefonunda sağlık ve fitness verilerinin kaydedilmesi için merkezi bir kayıt ortamı sunmakta ve kullanıcının açık onayı doğrultusunda uygulamaların bu verilere erişmesi için Google Fit ile iletişim kurmasını mümkün kılmaktadır.

Sağlık ve fitness etkinliklerini takip edebilmen ve görüntüleyebilmen için, açık onayın doğrultusunda Google Fit’e egzersizine ilişkin bilgileri (egzersiz başlangıcı ve bitişi (tarih)), egzersiz süresi, egzersiz türü ve egzersiz adı), günlük su tüketim bilgilerini gönderiyoruz ve Google Fit üzerinden adım sayınızı alıyoruz. Google’ın verilerine erişmesini istemediğin zaman bunu engelleyebilirsin ve verilerinin paylaşılmasını mobil cihazının ayarlarını değiştirerek önleyebilirsin. Google Fit’e ilişkin diğer bilgilere buradan erişebilirsin.


| | | | |

E-BÜLTEN LİSTEMİZE KATILIN       Zayıflama Kampımız ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

© 2020 HK Doğa Sporları A.Ş. All Rights Reserved.
tr_TRTurkish
Powered by TranslatePress »